Sålda objekt

 • Revsund – Revsund 113

  480 m² 10 r.o.k. Tomt 7579 m² Byggår 1929 Slutpris 2 900 000 kr

  Revsund – Revsund 113

  480 m² 10 r.o.k. Tomt 7579 m² Byggår 1929 Slutpris 2 900 000 kr

 • Karlslund – Jaktstigen 32

  155 m² 8 r.o.k. Tomt 1041 m² Byggår 1963 Slutpris 4 150 000 kr

  Karlslund – Jaktstigen 32

  155 m² 8 r.o.k. Tomt 1041 m² Byggår 1963 Slutpris 4 150 000 kr

 • Brunflo - Södergård – Lagmansvägen 111

  111 m² 5 r.o.k. Tomt 172 m² Byggår 1977 Slutpris 1 450 000 kr

  Brunflo - Södergård – Lagmansvägen 111

  111 m² 5 r.o.k. Tomt 172 m² Byggår 1977 Slutpris 1 450 000 kr

 • Eriksberg – Stenstigen 2 A

  81 m² 4 r.o.k. Byggår 1962 Slutpris 1 950 000 kr Avgift: 3640 kr/mån

  Eriksberg – Stenstigen 2 A

  81 m² 4 r.o.k. Byggår 1962 Slutpris 1 950 000 kr Avgift: 3640 kr/mån

 • Odenslund – Ängegatan 59

  129 m² 6 r.o.k. Tomt 548 m² Byggår 1968 Slutpris 2 800 000 kr

  Odenslund – Ängegatan 59

  129 m² 6 r.o.k. Tomt 548 m² Byggår 1968 Slutpris 2 800 000 kr

 • Söder – Odenbacken 8

  121 m² 6 r.o.k. Tomt 927 m² Byggår 1984 Slutpris 3 750 000 kr

  Söder – Odenbacken 8

  121 m² 6 r.o.k. Tomt 927 m² Byggår 1984 Slutpris 3 750 000 kr

 • Frösön-Hornsberg – Risslersgatan 19 B

  78 m² 3 r.o.k. Byggår 1965 Slutpris 2 100 000 kr Avgift: 2325 kr/mån

  Frösön-Hornsberg – Risslersgatan 19 B

  78 m² 3 r.o.k. Byggår 1965 Slutpris 2 100 000 kr Avgift: 2325 kr/mån

 • Karlslund – Stövarvägen 10

  139 m² 7 r.o.k. Tomt 1002 m² Byggår 1969 Slutpris 4 675 000 kr

  Karlslund – Stövarvägen 10

  139 m² 7 r.o.k. Tomt 1002 m² Byggår 1969 Slutpris 4 675 000 kr

 • Karlslund – Lägdevägen 5 G

  79,6 m² 3 r.o.k. Slutpris 2 575 000 kr Avgift: 3780 kr/mån

  Karlslund – Lägdevägen 5 G

  79,6 m² 3 r.o.k. Slutpris 2 575 000 kr Avgift: 3780 kr/mån

 • Frösödal – Fröjavägen 10E

  75,3 m² 3 r.o.k. Byggår 1965 Slutpris 1 225 000 kr Avgift: 4028 kr/mån

  Frösödal – Fröjavägen 10E

  75,3 m² 3 r.o.k. Byggår 1965 Slutpris 1 225 000 kr Avgift: 4028 kr/mån

 • Blomängen – Odlarvägen 14

  101 m² 6 r.o.k. Tomt 520 m² Byggår 1955 Slutpris 3 650 000 kr

  Blomängen – Odlarvägen 14

  101 m² 6 r.o.k. Tomt 520 m² Byggår 1955 Slutpris 3 650 000 kr

 • Strömsund – Lagmansgatan 7

  115 m² 4 r.o.k. Tomt 1103 m² Byggår 1955 Slutpris 650 000 kr

  Strömsund – Lagmansgatan 7

  115 m² 4 r.o.k. Tomt 1103 m² Byggår 1955 Slutpris 650 000 kr

 • Blomängen – Krondikesvägen 18 F

  86 m² 4 r.o.k. Byggår 1955 Slutpris 1 450 000 kr Avgift: 3746 kr/mån

  Blomängen – Krondikesvägen 18 F

  86 m² 4 r.o.k. Byggår 1955 Slutpris 1 450 000 kr Avgift: 3746 kr/mån

 • Torvalla – Torvalla By 505

  100 m² 4 r.o.k. Tomt 5467 m² Byggår 1909 Slutpris 2 800 000 kr

  Torvalla – Torvalla By 505

  100 m² 4 r.o.k. Tomt 5467 m² Byggår 1909 Slutpris 2 800 000 kr

 • Krokom – Gröns Väg 38

  115 m² 5 r.o.k. Tomt 206 m² Byggår 1978 Slutpris 1 100 000 kr

  Krokom – Gröns Väg 38

  115 m² 5 r.o.k. Tomt 206 m² Byggår 1978 Slutpris 1 100 000 kr

 • Marielund – Krondikesvägen 72 A

  89,5 m² 4 r.o.k. Byggår 1963 Slutpris 1 475 000 kr Avgift: 3933 kr/mån

  Marielund – Krondikesvägen 72 A

  89,5 m² 4 r.o.k. Byggår 1963 Slutpris 1 475 000 kr Avgift: 3933 kr/mån

 • Dvärsätt – Fanbyvägen 20

  179 m² 5 r.o.k. Tomt 1122 m² Byggår 1988 Slutpris 2 800 000 kr

  Dvärsätt – Fanbyvägen 20

  179 m² 5 r.o.k. Tomt 1122 m² Byggår 1988 Slutpris 2 800 000 kr

 • Gräftåvallen – Movägen 3

  90 m² 4 r.o.k. Tomt 1825 m² Byggår 2006-2007 Slutpris 1 200 000 kr

  Gräftåvallen – Movägen 3

  90 m² 4 r.o.k. Tomt 1825 m² Byggår 2006-2007 Slutpris 1 200 000 kr

 • Lugnvik – Stenhuggargränd 1

  49 m² 1 r.o.k. Byggår 1976 Slutpris 525 000 kr Avgift: 2715 kr/mån

  Lugnvik – Stenhuggargränd 1

  49 m² 1 r.o.k. Byggår 1976 Slutpris 525 000 kr Avgift: 2715 kr/mån

 • Söder – Rådhusgatan 61 F

  33,5 m² 1 r.o.k. Byggår 1944 Slutpris 1 020 000 kr Avgift: 1897 kr/mån

  Söder – Rådhusgatan 61 F

  33,5 m² 1 r.o.k. Byggår 1944 Slutpris 1 020 000 kr Avgift: 1897 kr/mån

 • Blomängen – Hyggesvägen 30

  103 m² 4 r.o.k. Tomt 630 m² Byggår 1963 Slutpris 2 350 000 kr

  Blomängen – Hyggesvägen 30

  103 m² 4 r.o.k. Tomt 630 m² Byggår 1963 Slutpris 2 350 000 kr

 • Oviken – Hällne 910

  Slutpris 2 400 000 kr

  Oviken – Hällne 910

  Slutpris 2 400 000 kr

 • Frösön - Valla – Sikvägen 38

  220 m² 9 r.o.k. Tomt 1763 m² Byggår 2012 Slutpris 6 425 000 kr

  Frösön - Valla – Sikvägen 38

  220 m² 9 r.o.k. Tomt 1763 m² Byggår 2012 Slutpris 6 425 000 kr

 • Karlslund – Brogränd 28 B

  73 m² 3 r.o.k. Byggår 1963 Slutpris 1 550 000 kr Avgift: 4499 kr/mån

  Karlslund – Brogränd 28 B

  73 m² 3 r.o.k. Byggår 1963 Slutpris 1 550 000 kr Avgift: 4499 kr/mån

 • Lugnvik – Färgargränd 2

  42,5 m² 1 r.o.k. Byggår 1977 Slutpris 575 000 kr Avgift: 2634 kr/mån

  Lugnvik – Färgargränd 2

  42,5 m² 1 r.o.k. Byggår 1977 Slutpris 575 000 kr Avgift: 2634 kr/mån

 • Svenstavik – Galtängesviken 705 & Galtängesviken 721

  20 m² 1 r.o.k. Tomt 3403 m² Byggår 1970 Slutpris 350 000 kr

  Svenstavik – Galtängesviken 705 & Galtängesviken 721

  20 m² 1 r.o.k. Tomt 3403 m² Byggår 1970 Slutpris 350 000 kr

 • Frösön/ Mjälle – Önevägen 38 B

  59 m² 2 r.o.k. Byggår 2004 Slutpris 1 100 000 kr Avgift: 4912 kr/mån

  Frösön/ Mjälle – Önevägen 38 B

  59 m² 2 r.o.k. Byggår 2004 Slutpris 1 100 000 kr Avgift: 4912 kr/mån

 • Storsjö Strand – Storsjöstråket 12

  68 m² 2 r.o.k. Byggår 2016/ 2017 Slutpris 2 650 000 kr Avgift: 3452 kr/mån

  Storsjö Strand – Storsjöstråket 12

  68 m² 2 r.o.k. Byggår 2016/ 2017 Slutpris 2 650 000 kr Avgift: 3452 kr/mån

 • Odenslund – Odensängsvägen 10

  53,5 m² 2 r.o.k. Byggår 1950-52 Slutpris 950 000 kr Avgift: 3275 kr/mån

  Odenslund – Odensängsvägen 10

  53,5 m² 2 r.o.k. Byggår 1950-52 Slutpris 950 000 kr Avgift: 3275 kr/mån

 • Annersia – Digernäs 207

  1 r.o.k. Tomt 1600 m² Byggår 1958 Slutpris 770 000 kr

  Annersia – Digernäs 207

  1 r.o.k. Tomt 1600 m² Byggår 1958 Slutpris 770 000 kr

 • Bräcke – Rettigsvägen 5

  124 m² 5 r.o.k. Tomt 1092 m² Byggår 1929 Slutpris 490 000 kr

  Bräcke – Rettigsvägen 5

  124 m² 5 r.o.k. Tomt 1092 m² Byggår 1929 Slutpris 490 000 kr

 • Halabacken – Halabacken 235

  166 m² 6 r.o.k. Tomt 11948 m² Byggår 1981 Slutpris 2 150 000 kr

  Halabacken – Halabacken 235

  166 m² 6 r.o.k. Tomt 11948 m² Byggår 1981 Slutpris 2 150 000 kr

 • Måläng – Kalmar 115

  Tomt 3667 m² Slutpris 1 100 000 kr

  Måläng – Kalmar 115

  Tomt 3667 m² Slutpris 1 100 000 kr

 • Odensala – Hallonvägen 6

  85 m² 4 r.o.k. Tomt 490 m² Byggår 1973 Slutpris 2 275 000 kr

  Odensala – Hallonvägen 6

  85 m² 4 r.o.k. Tomt 490 m² Byggår 1973 Slutpris 2 275 000 kr

 • Karlslund – Björkbackavägen 8 C

  51 m² 2 r.o.k. Byggår 1950 Slutpris 1 250 000 kr Avgift: 2868 kr/mån

  Karlslund – Björkbackavägen 8 C

  51 m² 2 r.o.k. Byggår 1950 Slutpris 1 250 000 kr Avgift: 2868 kr/mån

 • Torvalla – Nävervägen 12

  50 m² 1 r.o.k. Byggår 1987 Slutpris 675 000 kr Avgift: 3426 kr/mån

  Torvalla – Nävervägen 12

  50 m² 1 r.o.k. Byggår 1987 Slutpris 675 000 kr Avgift: 3426 kr/mån

 • Torvalla/Fjällmon – Lillfjällvägen 18

  78 m² 3 r.o.k. Tomt 314 m² Byggår 1981 Slutpris 1 325 000 kr

  Torvalla/Fjällmon – Lillfjällvägen 18

  78 m² 3 r.o.k. Tomt 314 m² Byggår 1981 Slutpris 1 325 000 kr

 • Odensala – Vipvägen 22

  91 m² 4 r.o.k. Tomt 246 m² Byggår 1975 Slutpris 1 925 000 kr

  Odensala – Vipvägen 22

  91 m² 4 r.o.k. Tomt 246 m² Byggår 1975 Slutpris 1 925 000 kr

 • Odensvik – Rådhusgatan 160

  140 m² 5 r.o.k. Byggår 1945/1953 Slutpris 1 575 000 kr Avgift: 7800 kr/mån

  Odensvik – Rådhusgatan 160

  140 m² 5 r.o.k. Byggår 1945/1953 Slutpris 1 575 000 kr Avgift: 7800 kr/mån

 • Odenslund – Skolgatan 44 A

  60,5 m² 2 r.o.k. Byggår 1950-52 Slutpris 900 000 kr Avgift: 3648 kr/mån

  Odenslund – Skolgatan 44 A

  60,5 m² 2 r.o.k. Byggår 1950-52 Slutpris 900 000 kr Avgift: 3648 kr/mån

 • Dvärsätt – Bomplansvägen 15

  121 m² 3 r.o.k. Tomt 1197 m² Byggår 2008 Slutpris 3 475 000 kr

  Dvärsätt – Bomplansvägen 15

  121 m² 3 r.o.k. Tomt 1197 m² Byggår 2008 Slutpris 3 475 000 kr

 • Bydalen – Bydalen 719

  97 m² 5 r.o.k. Tomt 1197 m² Byggår 2011 Slutpris 3 200 000 kr

  Bydalen – Bydalen 719

  97 m² 5 r.o.k. Tomt 1197 m² Byggår 2011 Slutpris 3 200 000 kr

 • Birka Strand – Tängvägen 138

  184 m² 5 r.o.k. Tomt 1725 m² Byggår 1991 Slutpris 2 795 000 kr

  Birka Strand – Tängvägen 138

  184 m² 5 r.o.k. Tomt 1725 m² Byggår 1991 Slutpris 2 795 000 kr

 • Torvalla – Falkfångarvägen 43

  6 r.o.k. Tomt 1033 m² Byggår 2017 Slutpris 4 000 000 kr

  Torvalla – Falkfångarvägen 43

  6 r.o.k. Tomt 1033 m² Byggår 2017 Slutpris 4 000 000 kr

 • Odensala – Dalripevägen 10

  129 m² 5 r.o.k. Tomt 603 m² Byggår 1976 Slutpris 2 500 000 kr

  Odensala – Dalripevägen 10

  129 m² 5 r.o.k. Tomt 603 m² Byggår 1976 Slutpris 2 500 000 kr

 • Bydalen-Höglekardalen Hovde – Hovde 301

  146 m² 5 r.o.k. Tomt 1354 m² Byggår 2018 Slutpris 3 700 000 kr

  Bydalen-Höglekardalen Hovde – Hovde 301

  146 m² 5 r.o.k. Tomt 1354 m² Byggår 2018 Slutpris 3 700 000 kr

 • Blomängen – Krondikesvägen 48 A

  57,5 m² 2 r.o.k. Byggår 1959-60 Slutpris 1 125 000 kr Avgift: 2959 kr/mån

  Blomängen – Krondikesvägen 48 A

  57,5 m² 2 r.o.k. Byggår 1959-60 Slutpris 1 125 000 kr Avgift: 2959 kr/mån

 • Dvärsätt – Emil Karlssons Väg 28

  150 m² 4 r.o.k. Tomt 826 m² Byggår 2015 Slutpris 4 950 000 kr

  Dvärsätt – Emil Karlssons Väg 28

  150 m² 4 r.o.k. Tomt 826 m² Byggår 2015 Slutpris 4 950 000 kr

 • Optand –

  Slutpris 485 000 kr

  Optand –

  Slutpris 485 000 kr

 • Åkersjön – Åkersjön 218

  80 m² 4 r.o.k. Tomt 2270 m² Byggår 1938 Slutpris 1 100 000 kr

  Åkersjön – Åkersjön 218

  80 m² 4 r.o.k. Tomt 2270 m² Byggår 1938 Slutpris 1 100 000 kr

 • Lugnvik – Lugnviksvägen 110

  104 m² 6 r.o.k. Tomt 1046 m² Byggår 1965 Slutpris 3 925 000 kr

  Lugnvik – Lugnviksvägen 110

  104 m² 6 r.o.k. Tomt 1046 m² Byggår 1965 Slutpris 3 925 000 kr

 • Brunflo - Södergård – Tolvmansvägen 64

  110 m² 5 r.o.k. Tomt 150 m² Byggår 1977 Slutpris 1 650 000 kr

  Brunflo - Södergård – Tolvmansvägen 64

  110 m² 5 r.o.k. Tomt 150 m² Byggår 1977 Slutpris 1 650 000 kr

 • Brunflo – Karlsviksvägen 6 F

  66 m² 2 r.o.k. Byggår 1970-71 Slutpris 425 000 kr Avgift: 3689 kr/mån

  Brunflo – Karlsviksvägen 6 F

  66 m² 2 r.o.k. Byggår 1970-71 Slutpris 425 000 kr Avgift: 3689 kr/mån

 • Odenslund – Odensalagatan 40 D

  55 m² 2 r.o.k. Byggår 1952 Slutpris 1 150 000 kr Avgift: 2583 kr/mån

  Odenslund – Odensalagatan 40 D

  55 m² 2 r.o.k. Byggår 1952 Slutpris 1 150 000 kr Avgift: 2583 kr/mån

 • Centralt – Storgatan 50 B

  98 m² 3 r.o.k. Byggår 1900 Slutpris 2 100 000 kr Avgift: 4825 kr/mån

  Centralt – Storgatan 50 B

  98 m² 3 r.o.k. Byggår 1900 Slutpris 2 100 000 kr Avgift: 4825 kr/mån

 • Lugnvik – Kopparslagargränd 6

  74,5 m² 3 r.o.k. Byggår 1973 Slutpris 975 000 kr Avgift: 3935 kr/mån

  Lugnvik – Kopparslagargränd 6

  74,5 m² 3 r.o.k. Byggår 1973 Slutpris 975 000 kr Avgift: 3935 kr/mån

 • Storsjö Strand – Storsjöstråket 10

  115 m² 4 r.o.k. Byggår 2016/ 2017 Slutpris 5 250 000 kr Avgift: 5093 kr/mån

  Storsjö Strand – Storsjöstråket 10

  115 m² 4 r.o.k. Byggår 2016/ 2017 Slutpris 5 250 000 kr Avgift: 5093 kr/mån

 • Centralt – Rådhusgatan 80 B

  25 m² 1 r.o.k. Byggår 1942 Slutpris 850 000 kr Avgift: 1666 kr/mån

  Centralt – Rådhusgatan 80 B

  25 m² 1 r.o.k. Byggår 1942 Slutpris 850 000 kr Avgift: 1666 kr/mån

 • Söder – Odenbacken 4a

  385 m² 7 r.o.k. Tomt 2477 m² Byggår 2001 Slutpris 4 750 000 kr

  Söder – Odenbacken 4a

  385 m² 7 r.o.k. Tomt 2477 m² Byggår 2001 Slutpris 4 750 000 kr

 • Odensala – Ingången 9

  128 m² Tomt 765 m² Byggår 1968 Slutpris 3 850 000 kr

  Odensala – Ingången 9

  128 m² Tomt 765 m² Byggår 1968 Slutpris 3 850 000 kr

 • Odensala – Oxbärsvägen 1

  126 m² 7 r.o.k. Tomt 695 m² Byggår 1974 Slutpris 3 050 000 kr

  Odensala – Oxbärsvägen 1

  126 m² 7 r.o.k. Tomt 695 m² Byggår 1974 Slutpris 3 050 000 kr

 • Hornsberg – Risslersgatan 19 B

  95,7 m² 4 r.o.k. Byggår 1965 Slutpris 1 650 000 kr Avgift: 2729 kr/mån

  Hornsberg – Risslersgatan 19 B

  95,7 m² 4 r.o.k. Byggår 1965 Slutpris 1 650 000 kr Avgift: 2729 kr/mån

 • Frösön – Byvägen 65

  151 m² 7 r.o.k. Tomt 1185 m² Byggår 1958 Slutpris 3 650 000 kr

  Frösön – Byvägen 65

  151 m² 7 r.o.k. Tomt 1185 m² Byggår 1958 Slutpris 3 650 000 kr

 • Centralt – Storgatan 50 B

  124 m² 3 r.o.k. Byggår 1900 Slutpris 3 400 000 kr Avgift: 6512 kr/mån

  Centralt – Storgatan 50 B

  124 m² 3 r.o.k. Byggår 1900 Slutpris 3 400 000 kr Avgift: 6512 kr/mån

 • Torvalla – Lillfjällvägen 74

  76 m² 3 r.o.k. Tomt 286 m² Byggår 1981 Slutpris 1 500 000 kr

  Torvalla – Lillfjällvägen 74

  76 m² 3 r.o.k. Tomt 286 m² Byggår 1981 Slutpris 1 500 000 kr

 • Hara – Hara 610

  131 m² 4 r.o.k. Tomt 2000 m² Byggår 1983 Slutpris 2 070 000 kr

  Hara – Hara 610

  131 m² 4 r.o.k. Tomt 2000 m² Byggår 1983 Slutpris 2 070 000 kr

 • Valla – Harrvägen 5

  135 m² 6 r.o.k. Tomt 617 m² Byggår 1977 Slutpris 3 550 000 kr

  Valla – Harrvägen 5

  135 m² 6 r.o.k. Tomt 617 m² Byggår 1977 Slutpris 3 550 000 kr

 • Frösön/ Mjälle – Hårdvallsvägen 45

  202 m² 8 r.o.k. Tomt 1940 m² Byggår 1994 Slutpris 5 100 000 kr

  Frösön/ Mjälle – Hårdvallsvägen 45

  202 m² 8 r.o.k. Tomt 1940 m² Byggår 1994 Slutpris 5 100 000 kr

 • Krokom – Lyckes Väg 65

  103 m² 4 r.o.k. Tomt 171 m² Byggår 1978 Slutpris 1 250 000 kr

  Krokom – Lyckes Väg 65

  103 m² 4 r.o.k. Tomt 171 m² Byggår 1978 Slutpris 1 250 000 kr

 • Annersia - Böle – Böle 173

  66 m² 4 r.o.k. Tomt 2188 m² Byggår 1993 Slutpris 2 850 000 kr

  Annersia - Böle – Böle 173

  66 m² 4 r.o.k. Tomt 2188 m² Byggår 1993 Slutpris 2 850 000 kr

 • Odensala – Vipvägen 10

  92 m² 4 r.o.k. Tomt 316 m² Byggår 1975 Slutpris 2 100 000 kr

  Odensala – Vipvägen 10

  92 m² 4 r.o.k. Tomt 316 m² Byggår 1975 Slutpris 2 100 000 kr

 • Ope – Nedre Andalsvägen 14

  94 m² 5 r.o.k. Tomt 1086 m² Byggår 1968 Slutpris 2 350 000 kr

  Ope – Nedre Andalsvägen 14

  94 m² 5 r.o.k. Tomt 1086 m² Byggår 1968 Slutpris 2 350 000 kr

 • Odensala – Återgången 13

  104 m² 6 r.o.k. Tomt 531 m² Byggår 1968 Slutpris 2 400 000 kr

  Odensala – Återgången 13

  104 m² 6 r.o.k. Tomt 531 m² Byggår 1968 Slutpris 2 400 000 kr

 • Östra Odensala – Morkullevägen 6

  129 m² 7 r.o.k. Tomt 585 m² Byggår 1975 Slutpris 2 800 000 kr

  Östra Odensala – Morkullevägen 6

  129 m² 7 r.o.k. Tomt 585 m² Byggår 1975 Slutpris 2 800 000 kr

 • Valla – Sikvägen 50

  103,5 m² 4 r.o.k. Byggår 2007 Slutpris 2 900 000 kr Avgift: 6796 kr/mån

  Valla – Sikvägen 50

  103,5 m² 4 r.o.k. Byggår 2007 Slutpris 2 900 000 kr Avgift: 6796 kr/mån

 • Åkersjön – Fjällbyn 114

  50 m² 3 r.o.k. Tomt 368 m² Byggår 1968 Slutpris 850 000 kr

  Åkersjön – Fjällbyn 114

  50 m² 3 r.o.k. Tomt 368 m² Byggår 1968 Slutpris 850 000 kr

 • Storsjö Strand – Storsjöstråket 32

  75,4 m² 2 r.o.k. Byggår 2016/ 2017 Slutpris 2 300 000 kr Avgift: 3207 kr/mån

  Storsjö Strand – Storsjöstråket 32

  75,4 m² 2 r.o.k. Byggår 2016/ 2017 Slutpris 2 300 000 kr Avgift: 3207 kr/mån

 • Hackås – Björkvägen 4

  143 m² 5 r.o.k. Tomt 1608 m² Byggår 1982 Slutpris 1 040 000 kr

  Hackås – Björkvägen 4

  143 m² 5 r.o.k. Tomt 1608 m² Byggår 1982 Slutpris 1 040 000 kr

 • Oviken – Matnäset 230

  4 r.o.k. Tomt 4291 m² Byggår Byggår ca 1910 Slutpris 400 000 kr

  Oviken – Matnäset 230

  4 r.o.k. Tomt 4291 m² Byggår Byggår ca 1910 Slutpris 400 000 kr

 • Odensala – Hyvelvägen 8

  153 m² 8 r.o.k. Tomt 570 m² Byggår 1970 Slutpris 2 900 000 kr

  Odensala – Hyvelvägen 8

  153 m² 8 r.o.k. Tomt 570 m² Byggår 1970 Slutpris 2 900 000 kr

 • Stugun – Pilgrimsvägen 1

  119 m² 5 r.o.k. Tomt 965 m² Byggår 1979 Slutpris 480 000 kr

  Stugun – Pilgrimsvägen 1

  119 m² 5 r.o.k. Tomt 965 m² Byggår 1979 Slutpris 480 000 kr

 • Fillsta – Fillsta 221

  94 m² 4 r.o.k. Tomt 1807 m² Byggår 1970 Slutpris 4 400 000 kr

  Fillsta – Fillsta 221

  94 m² 4 r.o.k. Tomt 1807 m² Byggår 1970 Slutpris 4 400 000 kr

 • Centralt – Kyrkgatan 23 C

  65,5 m² 2 r.o.k. Byggår 1955 Slutpris 1 375 000 kr Avgift: 3582 kr/mån

  Centralt – Kyrkgatan 23 C

  65,5 m² 2 r.o.k. Byggår 1955 Slutpris 1 375 000 kr Avgift: 3582 kr/mån

 • Odensala – Bultvägen 8

  104 m² 5 r.o.k. Tomt 986 m² Byggår 1969 Slutpris 2 125 000 kr

  Odensala – Bultvägen 8

  104 m² 5 r.o.k. Tomt 986 m² Byggår 1969 Slutpris 2 125 000 kr

 • Arvesund –

  Slutpris 1 375 000 kr

  Arvesund –

  Slutpris 1 375 000 kr

 • Strömsund – Granvägen 8

  120 m² 5 r.o.k. Tomt 932 m² Byggår 1973 Slutpris 1 250 000 kr

  Strömsund – Granvägen 8

  120 m² 5 r.o.k. Tomt 932 m² Byggår 1973 Slutpris 1 250 000 kr

 • Eriksberg – Eriksbergsvägen 29

  122 m² 7 r.o.k. Tomt 880 m² Byggår 1960 Slutpris 4 375 000 kr

  Eriksberg – Eriksbergsvägen 29

  122 m² 7 r.o.k. Tomt 880 m² Byggår 1960 Slutpris 4 375 000 kr

 • Pilgrimstad – Pilgrimsvägen 17

  133 m² 6 r.o.k. Tomt 1049 m² Byggår 1955 Slutpris 695 000 kr

  Pilgrimstad – Pilgrimsvägen 17

  133 m² 6 r.o.k. Tomt 1049 m² Byggår 1955 Slutpris 695 000 kr

 • Brunflo – Ängevägen 26 A

  64,5 m² 2 r.o.k. Byggår 1969 Slutpris 565 000 kr Avgift: 3342 kr/mån

  Brunflo – Ängevägen 26 A

  64,5 m² 2 r.o.k. Byggår 1969 Slutpris 565 000 kr Avgift: 3342 kr/mån

 • Stadsdel norr – Korthållsstigen 6

  152 m² 7 r.o.k. Tomt 1102 m² Byggår 2011 Slutpris 5 250 000 kr

  Stadsdel norr – Korthållsstigen 6

  152 m² 7 r.o.k. Tomt 1102 m² Byggår 2011 Slutpris 5 250 000 kr

 • Oviken – Västnår 544 & 546

  195 m² 9 r.o.k. Tomt 4749 m² Byggår 1989/1945 Slutpris 1 400 000 kr

  Oviken – Västnår 544 & 546

  195 m² 9 r.o.k. Tomt 4749 m² Byggår 1989/1945 Slutpris 1 400 000 kr

 • Hökbäck – Hökbäck 335

  92 m² 3 r.o.k. Tomt 1494 m² Byggår 1928 Slutpris 1 270 000 kr

  Hökbäck – Hökbäck 335

  92 m² 3 r.o.k. Tomt 1494 m² Byggår 1928 Slutpris 1 270 000 kr

 • Fåker – Olle-Jänsvägen 29

  156 m² 7 r.o.k. Tomt 2053 m² Byggår 1916 Slutpris 1 900 000 kr

  Fåker – Olle-Jänsvägen 29

  156 m² 7 r.o.k. Tomt 2053 m² Byggår 1916 Slutpris 1 900 000 kr

 • Karlslund – Eriksbergsvägen 43

  139 m² 7 r.o.k. Tomt 848 m² Byggår 1962 Slutpris 4 650 000 kr

  Karlslund – Eriksbergsvägen 43

  139 m² 7 r.o.k. Tomt 848 m² Byggår 1962 Slutpris 4 650 000 kr

 • Häggenås/ Huse – Huse 120

  64 m² 2 r.o.k. Tomt 2397 m² Byggår 1985 Slutpris 350 000 kr

  Häggenås/ Huse – Huse 120

  64 m² 2 r.o.k. Tomt 2397 m² Byggår 1985 Slutpris 350 000 kr

 • Lugnvik – Östersemsvägen 127

  127 m² 4 r.o.k. Tomt 267 m² Byggår 1979 Slutpris 2 600 000 kr

  Lugnvik – Östersemsvägen 127

  127 m² 4 r.o.k. Tomt 267 m² Byggår 1979 Slutpris 2 600 000 kr

 • Karlslund – Drevstigen 6

  129 m² 6 r.o.k. Tomt 752 m² Byggår 1960 Slutpris 3 300 000 kr

  Karlslund – Drevstigen 6

  129 m² 6 r.o.k. Tomt 752 m² Byggår 1960 Slutpris 3 300 000 kr

 • Pilgrimstad – Skogsvägen 10b

  78 m² 3 r.o.k. Tomt 645 m² Byggår 1993 Slutpris 525 000 kr

  Pilgrimstad – Skogsvägen 10b

  78 m² 3 r.o.k. Tomt 645 m² Byggår 1993 Slutpris 525 000 kr

 • Pilgrimstad – Skogsvägen 10a

  65 m² 2 r.o.k. Tomt 453 m² Byggår 1993 Slutpris 450 000 kr

  Pilgrimstad – Skogsvägen 10a

  65 m² 2 r.o.k. Tomt 453 m² Byggår 1993 Slutpris 450 000 kr

 • Centralt – Prästgatan 65 C

  97 m² 3 r.o.k. Byggår 1912 Slutpris 2 225 000 kr Avgift: 3912 kr/mån

  Centralt – Prästgatan 65 C

  97 m² 3 r.o.k. Byggår 1912 Slutpris 2 225 000 kr Avgift: 3912 kr/mån