Hornsgatan 15, Frösön

Utgångspris

12 000 000 kr

Visningar

Är du intresserad av en visning?

Hornsgatan 15, Frösön (Östersund)

Nu har vi nöjet att presentera denna fastighet med fantastisk läge centralt på Frösön!

 • Typ
  Bostadsfastighet
 • Tomtarea
  2 185 m²
 • Driftskostnad
  525 400 kr/år

Fastigheten består av två flerbostadshus samt ett gårdshus med garage. Totalt finns det för närvarande 14 lägenheter i de båda bo-stadshusen med en total boarea på ca 1 100 m2. Potentialen att skapa ytterligare lägenheter är stor i de lokaler på ungefär 330 m2 som ligger byggnadernas suterrängvåning.

Bostadshuset mot Hornsgatan har 10 lägenheter där det finns två paradvåningar på ca 120 kvm med öppen spis och balkonger med vacker utsikt över Hornsberg och delar av Storsjön. För övrigt består bostadshuset av lägenheter på ca 70 m2 som är uppdelade på 2 – 3 rok. Några lägenheter har påbörjade renoveringar av kök och badrum. De stora lokalerna mot Hornsgatan har potential för uthyrning eller ombildning till lägenheter.

Den andra bostadsbyggnaden har fyra lägenheter samt en lokal på 58 m2. I det bostadshuset finns en härlig lägenhet på 125 m2 med en intilliggande liten lägenhet på 25 m2 som kommer att vara vakant. I övrigt finns det två lägenheter på respektive 80 och 70 m2. Totalt finns det 8 parkeringsplatser med motorvärmarstolpar, 2 kallgarage och ett varmgarage. Gårdshuset har många användningsområden där bygganden behöver en hel del underhåll.

Fastigheten har ett mycket attraktivt strategiskt läge med stor efterfrågan på hyresbostäder. Lokalerna kommer att skapa möjligheten till stora potentiella intäkter i framtiden som bidrar till ännu större kassaflöde och värdeutveckling.

Björn Löfgren
Ansvarig mäklare

Björn Löfgren

Kontakta mig om du vill veta mer om denna industrifastighet eller vill ha en fri värdering av din nuvarande bostad!

Assisterande mäklare

Ulf Ejenstam

Kontoret: 063-10 65 55

Fakta

 • Tomtarea
  2 185 m²
 • Beteckning
  Bagaren 3
 • Pantbrev
  3 954 100 kr

Areauppgifter enligt säljaren

TV

Analogt

Internet

Analogt

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse.

Sammanställning areor

 • Summa intäkter
  1 211 934 kr/år
 • Hyresintäkter
  1 211 934 kr/år
 • Övriga intäkter
  0 kr/år
 • Schabloniserad driftskostnad
  0 kr/år
Bostäder
 • Antal
  14 st
 • Yta
  1 100 m²
Kontor
 • Antal
  1 st
 • Yta
  58 m²
Butik
 • Antal
  4 st
 • Yta
  260 m²

Byggnad

 • Byggår
  1943
 • Vatten/avlopp
  Kommunalt
Energideklaration
 • Status
  Utförd
Övrigt

FASTIGHETSBESKRIVNING

TOMTBESKRIVNING

Den totala tomtarealen uppgår till 2182 m2.

På gården som är av grus finns åtta parkeringsplatser med motorvärmare. Fastigheten har två infarter från Rådmansgatan varav den övre leder in till det mindre huset och till ett varmgarage samt förrådsbyggnaden på gården där det även finns någon motorvärmarplats och två garage. Den nedre infarten leder in till de två trapphusen i det större huset, miljöstationen och sex motorvärmarplatser. Det är mindre gräsytor och planteringar kring det större huset och en större uppväxt trädgård med träd och buskar ovanför det mindre huset. De två mindre byggnaderna med förråd och miljöstation samt det större kallförrådet är i behov av upprustning alternativt att någon av dem kan rivas.

BYGGNADSBESKRIVNING

Fastigheten har två byggnader som är renoverade troligen någon gång på 70-talet, ett större hus med tio lägenheter och ett mindre med fyra lägenheter. Lokalerna i båda husens suterrängvåning är möjliga att bygga om till lägenheter. Fastighetens BOA är ca 1110 m2 och LOA ca 340 m2.

Fastigheten mot Hornsgatan innehåller tio lägenheter på tre plan, alla lägenheter har balkong. Gatuplanet är lokaler som i idag i huvudsak är outhyrda. Under gatunivå finns ett källarplan med stora ytor till förråd, tvättstuga, torkrum och installationsutrymme. Fastighetsägaren har påbörjat ett renoveringsarbete i tre tomställda lägenheter där stammar är frilagda i badrum och köken delvis demonterade. Avloppsstammarna som är frilagda i källarvåningen är delvis bytta och som en förberedelse för relining eller byte.

Några lägenheter är i gott skick med 70-tals standard och några i det närmaste orginalskick. De två större lägenheterna på plan fyra har var sin öppenspis. De öppna spisarna är inte brandskyddskontrollerade. Alla lägenheter har eget el abonnemang. Stommen i huset är av betong med murade ytterväggar i lättbetong som sedan är putsade. Taket är original och belagt med tvåkupigt tegel. Mer än hälften av fönstren i huset är under 2015–2017 bytta till treglas isolerrutor. Fastigheten har självdragsventilation och vissa köksfläktar har separat kanal genom yttervägg. Byggnaden är inte omdränerad men förutom en del saltgenomslag i golven verkar källaren torr.

Den mindre byggnaden efter Rådmansgatan har fyra lägenheter i två plan och lokaler samt ett varmgarage i suterrängvåningen. De tre större lägenheterna har balkong. Två av lägenheterna håller på att tomställas och en viss renovering har påbörjats. Plan ett har en stomme i betong som är tilläggsisolerad och med typ Steniskivor. Resterande bygganden har en trästomme som är tilläggsisolerad och med stående träpanel. Största delen av fönstren är utbytta till treglas isolerrutor. Taket är original av råspont belagd med bandtäckt plåt. Den norra gaveln på byggnaden är omdränerad. Källarvåningen byggdes 1953 då huset lyftes och sedan återplacerades på den nya källaren.

TEKNISK BESKRIVNING
Byggnad 1
Grund: Betong
Stomme: Betong
Bjälklag: Betong
Fasad: Puts
Takbeklädnad: Tegel
Fönster: Tvåglas 50 %, treglas 50 %
Hängrännor/stuprör: Plåt
Ventilationssystem: Självdrag
Vatten & avlopp: Kommunalt VA
Uppvärmning: Fjärrvärme
TV och Bredband: Analogt

Byggnad 2
Grund: Betong
Stomme: Betong plan 1 och trä plan 2 och 3
Bjälklag: Betong plan 1 och trä plan 2 och 3
Fasad: Fiberskivor plan 1 och stående träpanel plan 2 och3
Takbeklädnad: Plåt
Fönster: Tvåglas 20 %, treglas 80 %
Hängrännor/stuprör: Plåt
Ventilationssystem: Självdrag
Vatten & avlopp: Kommunalt VA
Uppvärmning: Fjärrvärme
TV och Bredband: Analogt

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Föreläggande finns från kommunen avseende utkastare för dagvattnet till dagvattenbrunn, se bilaga.

Rapport från Polygon finns avseende besiktning av avloppsstammar.

Byggnaderna har inget låssystem.

Exteriör

Bilplats

Det finns 8 p-platser med stolpe, 2 kallgarage, 1 varmgarage samt ett skjul.

Ekonomi

Driftskostnader
 • Värme
  170 900 kr
 • El
  46 400 kr
 • Sotning
  5 000 kr
 • Vägavgift/snö
  25 000 kr
 • Löpande underhåll
  141 000 kr
 • Renhållning
  56 100 kr
 • Försäkring
  26 000 kr
 • Förvaltning
  20 000 kr
 • Fastighetsskötsel
  25 000 kr
 • Övrigt
  10 000 kr

Totalt: 525 400 kr/år

Driftskostnaderna är redovisat som ett snitt för de tre senaste räkenskapsåren. Renhållning avser även vatten/ avlopp. Kostnader för vägavg/ snö, förvaltning och fastighetsskötsel är uppskattade. Löpande under håll är uppskattat till 100 kr/ kvm och år.

Observera att driftskostnader kan skilja sig åt beroende på avtal och användning.

Taxering
 • Totalsumma
  8 807 000 kr
 • Hyreshusmark för lokaler
  265 000 kr
 • Hyreshusbyggnad för lokaler
  178 000 kr
 • Hyreshusmark för bostäder
  765 000 kr
 • Hyreshusmark för bostäder
  1 953 000 kr
 • Hyreshusbyggnad för bostäder
  4 241 000 kr
 • Hyreshusbyggnad för bostäder
  1 405 000 kr
 • Värdeår
  1953
 • Fastställd
  2019
 • Fastighetsavgift
  29 522 kr
 • Typkod
  321, Hyreshusenhet, bostäder och lokaler

Inskrivningar

Rättigheter förmån

Det finns inga inskrivna förmåner eller laster.

Plan­bestämmelser

Stadsplan, Frösön - Hornsberg del 3. Akt 23-FRJ-801. Beslutsdatum 1945-06-08

Övrig information

PRESENTATION
Presentationens syfte är att presentera Fastigheten för potentiella köpare och tjäna som underlag för intressenter att utifrån innehållet i försäljningsprospektet lämna ett indikativt bud. Intressenter inbjuds härmed att mot denna bakgrund lämna indikativt bud för köp av Fastigheten. Indikativt bud ska avse ett fastighetsvärde, och ska lämnas skriftligen/via epost till kontaktperson nedan. De indikativa buden kommer sedan att ligga till grund för slutförhandlingar med den eller de budgivare som lämnar det för Säljaren mest fördelaktiga budet. Dessa intressenter kommer i samband med slutförhandling få ta del av mer detaljerad information om Fastigheten och erbjudas möjlighet att genomföra en fullständig besiktning.

Lagfartskostnad (stämpelskatt) är 1,5% på köpeskilling vid köp som fysisk person och 4,25 % av köpeskillingen vid köp som juridisk person samt en inskrivningsavgift på 825 kr. Kostnaden för uttagande av nya pantbrev är 2% på pantbrevs beloppet samt en avgift om 375 kr per pantbrev.

Fastigheten har energideklarerats och OVK besiktats av Oktopal och protokoll kommer att delges i samband med visningen. Eventuella åtgärder åläggs köparen.

UTGÅNGSPRIS
Utgångspriset ligger på en nivå som säljaren är villig att acceptera. Om flera bud finns kan dock budgivning förekomma och priset bli ett annat. Säljaren och mäklaren har gemensamt kommit fram till nivån på utgångspriset som även ligger inom ramen för värderingen. Även om ett utgångspris är angett råder enligt lag alltid fri prövningsrätt för säljaren vilket innebär att denne har rätt att själv välja om Fastigheten ska säljas, till vem och till vilket pris.

BUDGIVNING
Vi tillämpar så kallad öppen budgivning. Detta innebär att alla kan få information om vilka bud som inkommit. Samtliga som deltar i budgivningen accepterar att fastighetsmäklaren, efter att köpeavtalet är signerat, lämnar ut budgivarnas namn och telefonnummer samt information om de bud som inkommit till den som köper Fastigheten. I det fall det kommer in bud till mäklaren efter att budgivningen är avslutad, men innan köpekontrakt är signerade, är mäklaren skyldig att framföra budet till säljaren som får avgöra om denne vill avfärda eller anta budet.

SIDOTJÄNSTER
Storsjömäklarna AB erhåller en administrationsersättning om 30–50% för förmedling av Hemnets (Hemnet Service HNS AB) annonserbjudande.

ANNONSERING AV SLUTPRIS PÅ INTERNET
Storsjömäklarna publicerar information om slutpriset på Hemnet och vår hemsida.

INFORMATION ANGÅENDE HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
På en visning behöver vi ta in personuppgifter i form av namn, telefonnummer och mailadress. Anledningen till att vi samlar in uppgifterna är främst för att kunna kontakta dig i efterhand för att höra om du är intresserad av Fastigheten eller om du önskar bevakning av liknande Fastigheter. Vi behåller dina uppgifter i två år, men du kan när som helst meddela att du inte vill ha fortsatt kontakt. Det gör du genom att avanmäla dig direkt till mäklaren eller via info@storsjomaklarna.se. Vi behåller dock alltid dina uppgifter fram tills dess att Fastigheten är såld eftersom ni som spekulant utgör en del av själva affären. Om du går vidare och blir budgivare så är vi skyldiga att arkivera dina uppgifter i tio år enligt Fastighetsmäklarlagen.

UNDERSÖKNINGPLIKT/ UPPLYSNINGSSKYLDIGHET
Som köpare av en fastighet har du en omfattande undersökningsplikt. Det innebär att du inte kan göra säljaren ansvarig för sådana fel som du borde ha upptäckt vid en under-sökning, så kallade faktiska fel. Det är därför viktigt att du gör en undersökning av fastigheten. Säljaren kan endast, om inte annat har avtalats, bli ersättningsskyldig för dolda fel, det vill säga sådana fel och brister som man inte kan kräva att du som köpare borde ha upptäckt vid din undersökning av fastigheten och inte heller borde ha kunnat räkna med.

De uppgifter om Fastigheten som lämnats i denna presentation är hämtade från källor som bedöms vara tillförlitliga. Storsjömäklarna AB har ej granskat erhållen information och kan därför ej ta ansvar för dess riktighet eller fullständighet. Informationen i prospektet bör kontrolleras i samråd med säljaren innan bindande köpehandling signeras. Säljaren svarar endast för sådana garantier som uttryckligen lämnas i den köpehandling som tecknas med slutgiltig köpare och efter att Säljaren fullgjort sin upplysningsplikt. I övrigt kommer Säljaren i köpehandlingen friskrivas från allt ansvar för alla fel och brister i fastigheten även s.k. dolda fel. Intressenter uppmärksammas och uppmanas att fullgöra sin undersökningsplikt enligt både Jordabalken och Köplagen.

Samtliga areauppgifter är baserade på säljarens information, originalritningar samt officiell fastighetsinformation. Dessa uppgifter kan av olika skäl vara felaktiga. Den köpare som anser arean vara av betydelse för köpet bör därför vidta en uppmätning.

Bilder

Område

Skicka intresse­anmälan

Skicka en intresseanmälan så kontaktar mäklaren dig.