Postvägen 4-6, Brunflo

Pris
28 000 000 kr
Typ
Bostadsfastighet

Vi har nu glädjen att presentera denna hyresfastighet som ligger centralt i Brunflo och som består av femtio lägenheter samt två lokaler. Boarean är ca 3 133 m2 och hyresintäkterna för bostäderna uppgår till 2,76 mkr. Lägenheter har mycket låg vakansrisk. Det finns också två lokaler som ger en intäkt på 52 000 kr. Fastigheten har även 32 p-platser med motorvärmare, 6 gästparkeringar samt fyra p-platser i varmgarage. De totala hyresintäkterna uppgår till ca 2,94 mkr. Byggnaderna håller en mycket god standard och är väl underhållna. Byggnaderna har renoverats löpande och har under de senaste 10 åren bl a tilläggsisolerats i samband med renovering av fasad, bytt till övervägande 3-glasfönster samt att alla balkonger är renoverade. På taket ligger TRP-plåt med tilläggsisolerat vindsbjälklag. Uppvärmning med fjärrvärme. Brunflo är en populär och expansiv förort som ligger ca 1,7 mil från Östersund. Här är det en stabil efterfrågan med låg vakansrisk. Bostadshusen ligger med gångavstånd till Brunflo centrum som har matbutiker, café, affärslokaler och trevlig snabbmats restaurang. Det är även gångavstånd till hälsocentral med folktandvård.

Välkommen med er intresseanmälan.

Visa hela beskrivningen Bilder Fakta Karta

Björn Löfgren

Reg. fastighetsmäklare
E-post
Intresseanmälan Kostnadsfri värdering

Fakta

Fakta

 • ObjekttypKommersiellt objekt
 • Areauppgift enligtAreauppgifter enligt taxeringsinformationen
  Information om ytor är avstämda med säljaren
 • TillträdeTillträde enligt överenskommelse.

Byggnad

 • FastighetsbetäckningBrunflo-Viken 1:74 & Brunflo-Viken 1:72

Förening

Ekonomi

 • Försäkring60 000 kr/år
 • Uppvärmning390 000 kr/år
 • Elkostnad78 000 kr/år
 • Vatten & Avlopp210 000 kr/år
 • Renhållning37 000 kr/år
 • Total driftkostnad1 252 300 kr/år
 • Pantbrev5 625 000 kr

Omgivning

 • Generellt om områdetI centrala Brunflo finns skolorna Kastalskolan (årskurs 6-9), Storvikenskolan (årskurs 1-5) och Sörgårdsskolan (årskurs 1-5). Här finns även ett flertal förskolor i närområdet.

  I Brunflo finns också badhus, ishall, sporthall, elljusspår, bibliotek, matbutiker, hälsocentral, två bensinstationer, ett flertal restauranger, goda busskommunikationer samt ett flertal aktiva idrottsföreningar.

Inskrivningar

Planbestämmelser

Stadsplan, Detaljplan 1986-09-16, 23-Bru-1912

Övrig information

PRESENTATION
Presentationens syfte är att presentera Fastigheten för potentiella köpare och tjäna som underlag för intressenter att utifrån innehållet i försäljningsprospektet lämna ett indikativt bud. Intressenter inbjuds härmed att mot denna bakgrund lämna indikativt bud för köp av Fastigheten. Indikativt bud ska avse ett fastighetsvärde, och ska lämnas skriftligen/via epost till kontaktperson nedan. De indikativa buden kommer sedan att ligga till grund för slutförhandlingar med den eller de budgivare som lämnar det för Säljaren mest fördelaktiga budet. Dessa intressenter kommer i samband med slutförhandling få ta del av mer detaljerad information om Fastigheten och erbjudas möjlighet att genomföra en fullständig besiktning.

Lagfartskostnad (stämpelskatt) är 1,5% på köpeskilling vid köp som fysisk person och 4,25 % av köpeskillingen vid köp som juridisk person samt en inskrivningsavgift på 825 kr. Kostnaden för uttagande av nya pantbrev är 2% på pantbrevs beloppet samt en avgift om 375 kr per pantbrev.

Fastigheten kommer att energideklareras och OVK besiktas och protokoll kommer att delges i samband med visningen. Eventuella åtgärder åläggs köparen.

UTGÅNGSPRIS
Utgångspriset ligger på en nivå som säljaren är villig att acceptera. Om flera bud finns kan dock budgivning förekomma och priset bli ett annat. Säljaren och mäklaren har gemensamt kommit fram till nivån på utgångspriset som även ligger inom ramen för värderingen. Även om ett utgångspris är angett råder enligt lag alltid fri prövningsrätt för säljaren vilket innebär att denne har rätt att själv välja om Fastigheten ska säljas, till vem och till vilket pris.

BUDGIVNING
Vi tillämpar så kallad öppen budgivning. Detta innebär att alla kan få information om vilka bud som inkommit. Samtliga som deltar i budgivningen accepterar att fastighetsmäklaren, efter att köpeavtalet är signerat, lämnar ut budgivarnas namn och telefonnummer samt information om de bud som inkommit till den som köper Fastigheten. I det fall det kommer in bud till mäklaren efter att budgivningen är avslutad, men innan köpekontrakt är signerade, är mäklaren skyldig att framföra budet till säljaren som får avgöra om denne vill avfärda eller anta budet.

SIDOTJÄNSTER
Storsjömäklarna AB erhåller en administrationsersättning om 30–50% för förmedling av Hemnets (Hemnet Service HNS AB) annonserbjudande.

ANNONSERING AV SLUTPRIS PÅ INTERNET
Storsjömäklarna publicerar information om slutpriset på Hemnet och vår hemsida.

INFORMATION ANGÅENDE HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
På en visning behöver vi ta in personuppgifter i form av namn, telefonnummer och mailadress. Anledningen till att vi samlar in uppgifterna är främst för att kunna kontakta dig i efterhand för att höra om du är intresserad av Fastigheten eller om du önskar bevakning av liknande Fastigheter. Vi behåller dina uppgifter i två år, men du kan när som helst meddela att du inte vill ha fortsatt kontakt. Det gör du genom att avanmäla dig direkt till mäklaren eller via info@storsjomaklarna.se. Vi behåller dock alltid dina uppgifter fram tills dess att Fastigheten är såld eftersom ni som spekulant utgör en del av själva affären. Om du går vidare och blir budgivare så är vi skyldiga att arkivera dina uppgifter i tio år enligt Fastighetsmäklarlagen.

UNDERSÖKNINGPLIKT/ UPPLYSNINGSSKYLDIGHET
Som köpare av en fastighet har du en omfattande undersökningsplikt. Det innebär att du inte kan göra säljaren ansvarig för sådana fel som du borde ha upptäckt vid en under-sökning, så kallade faktiska fel. Det är därför viktigt att du gör en undersökning av fastigheten. Säljaren kan endast, om inte annat har avtalats, bli ersättningsskyldig för dolda fel, det vill säga sådana fel och brister som man inte kan kräva att du som köpare borde ha upptäckt vid din undersökning av fastigheten och inte heller borde ha kunnat räkna med.

De uppgifter om Fastigheten som lämnats i denna presentation är hämtade från källor som bedöms vara tillförlitliga. Storsjömäklarna AB har ej granskat erhållen information och kan därför ej ta ansvar för dess riktighet eller fullständighet. Informationen i prospektet bör kontrolleras i samråd med säljaren innan bindande köpehandling signeras. Säljaren svarar endast för sådana garantier som uttryckligen lämnas i den köpehandling som tecknas med slutgiltig köpare och efter att Säljaren fullgjort sin upplysningsplikt. I övrigt kommer Säljaren i köpehandlingen friskrivas från allt ansvar för alla fel och brister i fastigheten även s.k. dolda fel. Intressenter uppmärksammas och uppmanas att fullgöra sin undersökningsplikt enligt både Jordabalken och Köplagen.

Samtliga areauppgifter är baserade på säljarens information, originalritningar samt officiell fastighetsinformation. Dessa uppgifter kan av olika skäl vara felaktiga. Den köpare som anser arean vara av betydelse för köpet bör därför vidta en uppmätning.

Karta

Intresseanmälan

Postvägen 4-6, Brunflo

Kunde inte skicka. Var vänlig kontrollera att alla obligatoriska fällt är ifyllda.
Skickar, var god vänta...
Intresseanmälan har skickats!
Ett fel uppstod, försök igen eller kontakta oss via e-post eller telefon.

Kostnadsfri värdering

Hör av dig! Vi återkommer så snart vi kan.

Kunde inte skicka. Var vänlig kontrollera att alla obligatoriska fällt är ifyllda.
Skickar, var god vänta...
Formuläret har skickats!
Ett fel uppstod, försök igen eller kontakta oss via e-post eller telefon.