Vem bär ansvar för fastighetens skick?

I jordabalken, den lag som reglerar fastighetsköp, är utgångspunkten att fastigheten vid tillträdet ska stämma överens med vead som avtalats mellan köpare och säljare och den ska heller inte avvika från vad köparen haft anledning att förvänta sig. Har inget särskilt avtalats gäller att fastigheten köps i det skick den faktiskt befinner sig i på kontraktsdagen. Köparen ska därför göra en noggrann undersökning av fastigheten. Här väljer många att anlita en oberoende besiktningsman. Som säljare kan du inte göras ansvarig för sådana fel eller skador som köparen p.g.a. fastighetens ålder eller allmänna skick haft anledning att förvänta sig eller vid sin egen undersökning kunnat upptäcka. Däremot ansvarar du i 10 år för dolda fel i fastigheten, dvs. fel som köparen inte rimligtvis kunnat upptäcka eller förutse. Det hjälper inte om du själv svävat i okunnighet om dessa fel – som säljare kan du ändå vara ansvarig.