Vem ansvarar för fel i objekts­beskrivningen?

Det är säljaren som ansvarar för att de uppgifter som han eller hon lämnar till fastighetsmäklaren. Mäklaren har ingen direkt undersökningsskyldighet om han eller hon inte finner uppgifterna orimliga på något sätt. Det är fastighetsmäklarens ansvar att noggrant informera säljaren om dennes ansvar för lämnade uppgifter likväl som att informera dig som köpare om din långtgående undersökningsplikt. Du ska dock kunna förutsätta att de uppgifter som lämnas i en objektsbeskrivning är korrekta. Har fastighetsmäklaren skrivit fel i objektsbeskrivningen kan det vara så att mäklaren blir ansvarig gentemot dig. Visar det sig att säljaren givit fastighetsmäklaren oriktig information torde ansvaret falla på säljaren.