Vad menas med köparens under­söknings­plikt

Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten ska undersökas i alla delar och funktioner. Finns det möjlighet måste du som köpare även inspektera svårtillgängliga utrymmen. Om man inte själv kan dra säkra slutsatser av det man ser och hittar bör man anlita en certifierad besiktningsförrättare eller annan byggkunnig person som fördjupar sig i din undersökning. Anlitar man en besiktningsförrättare eller annan sakkunnig är det viktigt att vara observant på vilken omfattning den beställda besiktningen har. Det kan kanske finnas behov av att låta utföra kompletterande besiktningar av exempelvis el, eldstäder och skorstensstockar och andra installationer som innefattas i din undersökningsplikt. Även förekomsten av eventuell radon ligger på dig att kontrollera. Fråga ansvarig fastighetsmäklare om information och råd. Det är också klokt att sätta sig in i kommunens framtidsplaner, kanske kan kommande beslut påverka just din fastighet. Upptäcker man som köpare fel eller symptom på fel, anses det i många fall att kraven på köparens undersökningsplikt faktiskt utökas.