Vad innebär en bostads­rättsinne­havares vårdplikt?

Som bostadsrättshavare har du vårdplikt. Bostadsrättsinnehavaren måste på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick om inget annat framgår av stadgarna. Man brukar säga att föreningens ansvar normalt slutar vid lägenhetens vägg, golv, tak men exakt var gränsen går måste ibland avgöras från fall till fall. Glas och bågar i ytter- och innanfönster brukar räknas till lägenheten och därmed till det inre underhållet och hamnar då under vårdplikten. Regler om fel i bostadsrätt i samband med köp regleras i köplagen. I stort sett överensstämmer de med de regler som gäller för fastighetsköp, vilket innebär att en bostadsrätt överlåts i befintligt skick. Om man som köpare vill påpeka fel i bostadsrätten ska detta enligt köplagen ske inom två år. Fastighetsmäklaren ska informera om undersökningsplikten och verka för att du som köpare grundligt undersöker bostadsrätten, men har inget ansvar för att du verkligen gör det. Fastighetsmäklaren har i princip inte ansvar för bostadsrättens skick.