Vad betyder det att teckna ett förmedlings­uppdrag med ensamrätt?

Ett förmedlingsuppdrag med ensamrätt är nog det mest förekommande avtalet mellan en säljare och en fastighetsmäklare. Ensamrätten innebär att fastighetsmäklaren normalt har rätt till provision om bostadsrätten eller fastigheten säljs under den tid som ensamrätten enligt avtalet varar. Rätten till provision påverkas inte även om mäklaren inte medverkat till försäljningen. Det innebär att om en uppdragsgivare säljer på egen hand eller genom en annan fastighetsmäklare under den tid som avtalet löper med ensamrätt riskerar denne att ändå få betala provision till den mäklaren som innehar ensamrätten. Vidare måste ett förmedlingsuppdrag med ensamrätt vara skriftligt och får inte bestämmas till mer en tre månader åt gången. Vill man avtala om en ny tremånadersperiod får detta göras tidigast en månad innan avtalet upphör.