Vad är överlåtelseavgift?

En överlåtelseavgift är en administrativ avgift som tas ut av köparen eller säljaren när en bostadsrätt överlåts, säljs. Förutsättningen för att föreningen ska kunna ta ut en överlåtelseavgift är att det står i föreningens stadgar. Detta framgår av bostadsrättslagen. Det vanligaste är att avgiften tas ut enligt självkostnadsprincipen, med andra ord motsvarar den kostnad föreningen verkligen har för att administrera överlåtelsen. Det är vanligt att det är en procentsats av prisbasbeloppet.