Vad är frågelistan och vad är syftet med den?

Syftet med Frågelistan är i första hand att informera säljaren om sin upplysningsskyldighet och köparen om dennes undersökningsplikt. Fastighetsmäklaren är skyldig att verka för att parterna, köpare och säljare, är väl medvetna om dessa skyldigheter. Här är frågelistan ett ypperligt hjälpmedel för alla parter. Det är mycket viktigt att man som säljare förstår betydelsen av att informera om allt man känner till om fastigheten skick. Det är lätt att bli hemmablind. Som säljare glömmer man kanske då sånt som man borde ha informerat om. Värt att nämna i detta sammanhang är att bara för att du svarat nej på någon punkt inte på något sätt innebär att du gör en utfästelse eller lämnar en garanti för felfrihet. Det betyder endast att du inte har kännedom eller misstanke om att det skulle föreligga fel. För att verkligen fylla sitt syfte är det utmärkt att du som säljare får den så tidigt som möjligt i processen så att du får god tid på dig att tänka igenom frågorna. På så sätt blir det också naturligt att köparen får ta del av dina svar och blir informerad än en gång om sin långtgående undersökningsplikt och gör honom uppmärksam på vilka fel som eventuellt kan förekomma och vad han lämpligen måste undersöka grundligt.