När har fastighetsmäklaren rätt att ta sin provision?

I normalfallet har fastighetsmäklaren rätt till provision så snart köpekontrakt eller överlåtelseavtal undertecknats och eventuella villkor för köpets fullbordan och bestånd uppfyllts. Normalt sett lyfter vi provisionen ur köparens handpenning i och med att den betalas ut till säljaren.