Måste man betala handpenning vid bostadsköp?

Handpenningen är så att säga själva symbolen för att man som köpare menar allvar med sitt köp. Om köpet av någon anledning hävs, brukar också skadeståndsfrågan lättare lösas om det erlagts handpenning. Att fastighetsmäklaren ska verka för att handpenning betalas är något som aktörer i branschen, bl a Mäklarsamfundet uttalat, vilket lett till att det numera betraktas som god fastighetsmäklarsed. Hur stor en handpenning ska vara finns inte fastslaget, men i det flesta fall sätts den till 10% av köpesumman. Vid mycket stora köpeskillingar kan dock handpenningen sättas lägre. Så kan också vara fallet när tillträdesdagen ligger långt fram i tiden. Handpenningens storlek är något som köpare och säljare ska komma överens om, eftersom den rent formellt är en del av köpet. Parternas överenskommelse ska dokumenteras i avtalet.