Måste en sambo ge samtycke vid en försäljning?

Ja, det krävs samtycke om bostaden är en gemensam bostad. Detta är så att säga grundregeln. Bakgrunden till detta är att bostaden omfattas av övertaganderätten enligt sambolagen oavsett om den kommer att ingå i er bodelning eller inte. Kravet på samtycke faller dock bort om bostadsrätten enligt gåva eller testamentsvillkor ska vara ägarens enskilda egendom.