Kan man som köpare dra sig ur ett köp efter vi har skrivit kontrakt?

Om man som köpare ångrar sig innan tillträdesdagen har man två alternativ – att fullfölja köpet ändå och sedan själv sälja huset eller bostadsrätten vidare. Eller att inte fullfölja köpet och då riskera att säljaren med stöd av köpekontraktet åberopar kontraktsbrott och därför kräver påföljder i form hävning och skadestånd. Man kan som köpare inte häva ett köp med anledning av sitt eget kontraktsbrott. Av de två alternativen som står till buds måste en köpare som vill dra sig ur ett köp försöka avgöra vilket som medför den minsta förlusten. Generellt kan man nog säga att man troligen valt rätt om man väljer att fullfölja ett ingånget köp. Man har då kontroll över vilka kostnader man drabbas av och kan själv avgöra sin smärtgräns. Väljer man att inte fullfölja och därmed drabbas av säljarens skadeståndsanspråk kan man själv inte påverka kostnaderna säljaren anser sig ha haft. I princip är man beroende av vad säljaren väljer att göra. Säljaren ska nämligen sättas i samma ekonomiska situation som om ni faktiskt fullföljt köpet. Som köpare har man alltså ingen kontroll över skadans omfattning. Säljaren har dock ett ansvar att i möjligaste mån minimera sin skada.