Är man som budgivare bunden till lagt bud?

När du lämnar ett bud är du inte juridiskt bunden att stå kvar vid det inte ens om du lämnat det skriftligt. Först när båda parter skrivit under ett köpekontrakt eller överlåtelseavtal står det klart att ni enats om priset. Det är säljaren som bestämmer till vem han vill sälja och till vilket pris han gör det. Vidare är säljaren inte juridiskt bunden av ett löfte att sälja, och inte heller här gör det skillnad om det är skriftligt. Detta gäller oavsett om han eller hon tagit hjälp av en fastighetsmäklare eller inte. Säljaren kan när som helst ångra sig innan köpekontraktet är skrivet. Precis som du som presumtiv köpare kan. Därför kan fastighetsmäklaren inte ge några löften till någon om att få köpa. Säljaren bestämmer. Det är dock fullt möjligt för fastighetsmäklaren att ge sakliga råd som hjälp i valet av spekulant. Det är fastighetsmäklarens skyldighet att vidarebefordra alla bud till säljaren. Det är också säljarens beslut om ett bud av någon anledning ska väljas bort, det kan inte fastighetsmäklaren göra.